License
License

Sizard

Miesięczne grafiki dyżurów i służb stworzysz w kilkanaście sekund przy zaawansowane możliwościach konfiguracji i eksportem do arkuszy kalkulacyjnych. Bilansy podsumowujące wyeksportujesz do innych formatów. A co najważniejsze, program Mavel Sizard oferuje niezwykle efektywny sposób dobierania osób.

Wybrane opcje podczas tworzenia grafuków:

 • W wybranym okresie czasu dane grupy pełnią tylko wybrane dyżury
 • W wybranym okresie czasu dane dyżury są pełnione tylko przez wybrane grupy
 • W wybranym okresie czasu dane osoby pełnią tylko wybrane dyżury
 • W wybranym okresie czasu dane dyżury są pełnione tylko przez wybrane osoby
 • W wybranym okresie czasu dane grupy są zwolnione ze dyżur
 • W wybranym okresie czasu dane osoby są zwolnione ze dyżur
 • W wybranym okresie czasu dane dyżury nie są pełnione

Lista wybranych funkcjonalności:

 • Każdy stworzony grafik można zapisać na dysku w formacie programu Mavel Sizard, a w przyszłości odtworzyć go i na nim ponownie pracować.
 • Program do każdego stworzonego grafiku tworzy bilans, określający na cztery sposoby (wg. grup, osób, dni i dyżurów) ilości pełnionych dyżurów przez dane osoby lub grupy oraz w jakich dniach były one pełnione. Istnieje możliwość wyeksportowania takiego bilansu do pliku RTF.
 • Oczywiście istnieje możliwość modyfikacji stworzonego grafiku wedle naszych upodobań. Co ważne, każdą zmianę program odpowiednio wkalkuluje w stan bilansu dyżurów naszego grafiku.
 • Program Mavel Sizard został wyposażony w bardzo optymalny algorytm, który trzyma się ściśle określonych zasad ustalonych przez użytkownika i notuje wszystko co robi, by można było przejrzeć przyczyny powstania takiego, a nie innego grafiku. Dzięki temu grafiki są tworzone tak, by nie było żadnych nieścisłości oraz by żadna pełniąca dyżur osoba nie była pokrzywdzona z powodu nadmiaru dyżurów.
 • Wszystkie dane o poprzednich grafikach mogą być zapisywane i później uwzględniane przy doborze osób do kolejnych miesięcznych grafików. Przykładowo, jeżeli Jan Kowalski pełnił o jedną dyżur więcej niż pozostali (z pewnych przyczyn), to w kolejnym grafiku będzie pełnił jedną dyżur mniej (jeżeli na to pozwoli użytkownik programu).
 • Program przewiduje dla każdej osoby przerwy po wykonywanych dyżurach zgodnie z powszechnymi zasadami.

Opcje zapisywania

Każdy stworzony grafik można wyeksportować jako arkusz kalkulacyjny, który następnie będziemy mogli odczytać m.in. w programach:


Kliknij tutaj, aby sprawdzić ceny lub zamówić pakiet programu Sizard.