License
License

Outsourcing

Jako firma wytwarzająca oprogramowanie, świadczymy również usługi outsourcingowe.

Termin outsourcing (ang. outside-resource-using) jest określeniem oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych.

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my." Henry Ford

Diagram przedstawiający podstawowe zalety outsourcingu. © Mavel

Nasze usługi outsourcingowe obejmują:

  • projektowanie i wytwarzanie oprogramowania desktopowego oraz webowego
  • utrzymanie oprogramowania
  • rozszerzanie istniejącego oprogramowania

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej szczegółów, to zapraszamy do kontaktu.