License
License

Blog

Nowe formularze VAT-UE

06.08.2011

1 sierpnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. 2011 Nr 156 poz. 931).

Rozporządzenie to wprowadziło nowe wzory deklaracji:

  • VAT-UE (2),
  • VAT-UE/A (2),
  • VAT-UE/B (2),
  • VAT-UE/C (1),
  • VAT-UEK (2).

Nowe wersje deklaracji stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy drugiego półrocza 2011 r.


Źródło: vat.pl


Składki ZUS w 2011 r.

10.02.2011

Od stycznia 2011r. zmienia się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *

Składki za 2011 r.:

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
597,37 zł 547,99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
243,39 zł243,39 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
49,38 zł49,38 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2015,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2011)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. W okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2009 r. stopa procentowa dla takich płatników wynosiła 1,8%.


Źródło: zus.pl


Zmiana stawek Vat w mBiuro 5

21.12.2010

Zbliża się nowy rok, a wraz z nim nowe przepisy dotyczące stawek VAT. Aby dostosować program mBiuro w wersji 5 lub niższej do nowych stawek VAT proszę przejść do menu:

Edycja > Edycja danych głównych > Stałe wartości

i tam dodać nowe stawki: 23, 8 i 5. Stawki trzeba też zmienić w nowym roku dla wszystkich usług i atrykułów dziale "Usługi i magazyn". Jeżeli ilośc pozycji jest mała, to można zmiany dokonać ręcznie, jednak w przypadku bardzo dużej ilości proszę wykonać kopię zapasową bazy danych (menu Plik > Eksport pliku bazy danych), natępnie zainstalować plik:

http://www.mavel.pl/files/stawki.exe

następnie, po zalogowaniu do mBiuro, zaznaczyć w module "Usługi i magazyn" artykuły lub usługi do zmiany, kliknąć na nich prawym przyciskiem myszki i wybrać pozycję "Zmień stawkę VAT".