License
License

Blog

Co to jest faktura?

15.10.2010

Faktura - dokument sprzedaży, rodzaj rachunku zawierającego szczegółowe dane o transakcji:

  • dane identyfikujące dokument: numer, data wystawienia
  • strony kupna-sprzedaży: sprzedawca i nabywca
  • specyfikacja przedmiotu transakcji: nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość
  • dane do rozliczenia obowiązujących podatków
  • podsumowanie: cyframi i słownie
  • informacja o uzgodnionych terminach i formie zapłaty
  • informacje dodatkowe: sposób odbioru, miejsce dostawy i inne
  • podpisy uczestników transakcji (obecnie w Polsce wymagane wyłącznie w przypadku faktury VAT RR, wystawianej w transakcjach z tzw. rolnikami ryczałtowymi).

Podatnicy podatku VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży.

Polecamy wypróbować za darmo sprawdzony program do fakturowania mBiuro Plus.

Źródło: Vat.pl, Wikipedia